Prace blacharskie – Odbudowa karoserii

BODY WORKS – REBUILDING THE CAR BODY

Oldtimery wymagają jeszcze większego profesjonalizmu i troski, niż nowocześniejsze modele aut. W pełni zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego nasz warsztat samochodowy w Warszawie oferuje wyłącznie najwyższej jakości naprawy blacharskie. Odpowiednio dostosowujemy wszystkie działania do modelu pojazdu zabytkowego. Oferujemy kupienie nowych części oraz odpowiednie dostosowanie ich do tych starszych, tworząc jednolitą powierzchnię, wolną od spawów. W przypadku braku na rynku odpowiednich części, nasz blacharz samodzielnie wykona niezbędne elementy.

Przeprowadzana przez nas renowacja samochodów zabytkowych opiera się na dużym doświadczeniu naszego zespołu, który dokładnie wie jakie prace muszą zostać wykonane. Przywrócimy wygląd każdego auta do dawnej chwały, pozwalając pojazdowi wrócić na ulice miast i zachwycać wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim samego Właściciela.

 

Oldtimers require even more professionalism and care than more modern car models. We are fully aware of this, which is why our car workshop in Warsaw offers only the highest quality bodywork repairs. We adapt all activities to the historic vehicle model accordingly. We offer to buy new parts and adapt them to the older ones, creating a uniform surface, free from welds. In the absence of suitable parts on the market, our tinner will make the necessary elements himself.

Our antique car renovation is based on the extensive experience of our team who know exactly what work needs to be done. We will restore the appearance of each car to its former glory, allowing the vehicle to return to the city streets and delight all residents, and above all the Owner himself.

Oktawian Przybyłowski Merc Benz
e-mail. oktawian-przybylowski@o2.pl
tel. 721-723-665
NIP: 8882887770

Siedziba:
ul. Wazów 3
01-986 Warszawa
woj. mazowieckie